หน้าแรก ข่าวสาร เผยแพร่ กิจกรรม บุคลากร สารสนเทศ ติดต่อเรา
บุคลากร
 

 

ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์

 

 

 

     กลุ่มสาระภาษาไทย

 

                    

 

     กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 

                    

 

     กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 

                     

 

                     

 

     กลุ่มสาระต่างประเทศ

 

                   

 

                    

 

 

     กลุ่มสาระสังคมศึกษา

 

                    

 

 

     กลุ่มสาระศิลปะ

 

                    

 

 

     กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

     กลุ่มสาระการงานอาชีพ

 

                    

 

     แนะแนว

 

 

     ลูกจ้างชั่วคราว

 

 

 


 
 
หน้าแรก | ข่าวสาร | กิจกรรม | บุคลากร | ติดต่อเรา