หน้าแรก ข่าวสาร เผยแพร่ กิจกรรม บุคลากร ติดต่อเรา
 
 
 

บทความกลุ่ม : ข่าวสาร

 
   
 
กิจกรรม ซิมปันใจให้น้องได้เรียน กิจกรรม ซิมปันใจให้น้องได้เรียน

จำนวนผู้เข้าชม : 61 คน

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จำนวนผู้เข้าชม : 84 คน

การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) (ต่อ) การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) (ต่อ)

จำนวนผู้เข้าชม : 69 คน

การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

จำนวนผู้เข้าชม : 62 คน

เลื่อนวันเปิดเรียน เป็นวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เลื่อนวันเปิดเรียน เป็นวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

จำนวนผู้เข้าชม : 57 คน

เลื่อนวันเปิดเรียน เป็นวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เลื่อนวันเปิดเรียน เป็นวันที่ 2 สิงหาคม 2564

จำนวนผู้เข้าชม : 61 คน

ประชาสัมพันธ์ : โครงการแข่งขันทักษะ ภาษาอังกฤษออนไลน์ ระดับมัธยมปลาย ประชาสัมพันธ์ : โครงการแข่งขันทักษะ ภาษาอังกฤษออนไลน์ ระดับมัธยมปลาย

จำนวนผู้เข้าชม : 75 คน

 

หน้าแรก | ข่าวสาร | กิจกรรม | บุคลากร | ติดต่อเรา