หน้าแรก ข่าวสาร เผยแพร่ กิจกรรม บุคลากร ติดต่อเรา
 
 

การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) (ต่อ)

 
  การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) (ต่อ)

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 191 คน
 
 

 

นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19

จากคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล


 

 

 
หน้าแรก | ข่าวสาร | กิจกรรม | บุคลากร | ติดต่อเรา